Adresez calde felicitări cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei

Adresez calde felicitări cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, însoțite de urări de sănătate, fericire și bunăstare!

Astăzi țara noastră se confruntă cu multiple probleme de ordin economic, moral și social. Cu toate acestea, este necesar să păstrăm și să transmitem modelul tradițional al societății unde familia reprezintă celula acesteia.

Familia moldovenească trebuie să fie familia completă, familia bunăstării, a ocrotirii copiilor și stimei față de părinți, familia cetățenilor solidari, activi și implicați.

Cu titlu de inițiativă legislativă, astazi am semnat proiectul de lege privind instituirea capitalului familial care are drept scop îmbunătățirea nivelului de trai al familiilor cu copii, educația, întremarea sănătății sau reabilitarea copiilor. Prestația socială va fi acordată la nașterea fiecărui copil, iar mărimea capitatului familial va varia în dependență de numărul copiilor din familie. Suma capitalului familial la nașterea primului copil este de 1,5 salarii medii pe economie pentru anul precedent, pentru al doilea copil – două salarii medii pe economie pentru anul precedent, iar pentru trei și mai mulți copii – trei salarii medii pe economie pentru anul precedent. Familia va avea dreptul să beneficieze de această prestație la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani.

Solicit Parlamentului să includă, în regim de urgență, în ordinea de zi a ședințelor plenare, inițiativa respectivă.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.