Adresez alese și cordiale felicitări Sanctității Sale Papa Francisc cu prilejul celei de-a șaptea aniversări de Pontificat

Îmi exprim aprecierea faţă de acțiunile și efortul considerabil pe care Papa Francisc le depune din momentul în care a fost ales în fruntea Bisericii Catolice, întru consolidarea spiritualităţii și credinței printre oameni, a dialogului între civilizații și religii, a păcii şi solidarităţii între popoarele lumii ‒ valori care sunt împărtăşite şi de cetăţenii ţării noastre.

Îmi amintesc cu cea mai mare plăcere despre discuțiile sincere purtate în cadrul vizitei mele la Sfîntul Scaun din noiembrie 2017, care îmi întăresc convingerea că Republica Moldova și Sfîntul Scaun vor dezvolta pe mai departe relaţii de bună colaborare, în temeiul valorilor comune şi în spiritul dialogului fratern dintre creştinii din întreaga lume.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.