27-a aniversare de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova

STIMAȚI CONCETĂȚENI,
Astăzi marcăm un eveniment cu semnificație deosebită pentru țara noastră – cea de-a 27-a aniversare de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova.

Alături de Independența, Istoria și Imnul statului – elemente definitorii ale identității naționale, Suveranitatea reprezintă „unica și necesara condiție a existenței statalității Moldoveiˮ.

Dorința sacramentală a întregului nostru popor, exprimată prin acest important document, a constituit imboldul la deșteptarea conștiinței de neam și la edificarea ulterioară a statului Republica Moldova. Anii s-au perindat, dar voința cetățenilor rămâne cea mai importantă în determinarea politicii interne a statului, în adoptarea vectorului extern și a partenerilor de dezvoltare.

Vă felicit cordial cu această sărbătoare națională, exprimându-mi ferm încrederea că Ziua Suveranității este momentul oportun să conștientizăm fiecare în parte că trebuie să ne consolidăm energia întru edificarea statului suveran și independent Republica Moldova.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.