Adresez sincere felicitări poporului Rusiei și al Moldovei cu ocazia împlinirii a 220 de ani de la nașterea marelui poet rus Alexandr Pușkin, a cărui viață și activitate au fost strîns legate de țara noastră.

Anume pe pămîntul moldovenesc, Pușkin a scris un șir de opere celebre. Anume la Chișinău, el a început să scrie romanul „Evghenii Oneghin”. Aici, el s-a întîlnit cu clasicii literaturii moldovenești, inclusiv cu Constantin Negruzzi, care a tradus numeroase opere ale poetului în limba moldovenească.

După atîția ani, Pușkin rămîne pentru poporul multietnic al Moldovei o garanție a bunei înțelegeri dintre popoare și culturi, al păcii și concilierii, un promotor al științei, învățămîntului și culturii ruse pe pămîntul moldovenesc.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.