Select Page

Vă mulțumim, dragi profesori!

5.10.2023

Stimați Profesori,

Ziua Dumneavoastră profesională îmi oferă deosebitul prilej pentru a Vă adresa cele mai sincere şi frumoase urări de bine şi de a-mi exprima profunda recunoștință pentru contribuția Dumneavoastră semnificativă la formarea tinerelor generații și dezvoltarea societății noastre.

Vă mulțumim, iubiți dascăli, pentru talentul şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care le manifestați zi de zi, învățând și îndrumând copiii noștri pe calea atât de complicată a vieții.

Spre regret, în prezent autoritățile nu acordă atenția cuvenită necesităților și preocupărilor cadrelor didactice și a sistemului de educație în ansamblu. Dar, am deplina convingere că lucrurile pot fi schimbate spre bine dacă există dorință, ambiție și încredere în viitorul țării noastre.

Cu prilejul frumoasei sărbători, Vă urez, dragi profesori, multă sănătate, ani lungi şi realizări frumoase, bunăstare în familii şi nu în ultimul rând, discipoli motivaţi, curioşi şi recunoscători!