Select Page

Astăzi Biserica Ortodoxă cinstește Sfântă Treime, Cincizecimea, cunoscută în popor ca Duminica Mare

4.06.2023

Este una dintre cele mai semnificative sărbători ale creștinismului și marchează Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli care devin martori ai Învierii şi vestitori ai mesajului Său. Este ziua când a fost alcătuită prima comunitate creştină, nucleul Bisericii de mai târziu.

Cu prilejul luminatei sărbători, transmit felicitări tuturor cetățenilor și în special, locuitorilor satelor și orașelor care marchează astăzi hramul localității. Doresc tuturor pace în case și în suflet, multă sănătate și bunăstare!