Select Page

Am participat la ședința fracțiunii PSRM a Consiliului Municipal Chișinău

29.05.2023

Au fost discutate problemele actuale ale capitalei, necesitatea intensificării lucrului ce vizează soluționarea problemelor locuitorilor municipiului, precum și ordinea de zi a ședințelor Consiliului Municipal pentru săptămâna curentă. Am remarcat înrăutățirea situației privind pregătirea documentelor și implementarea proiectelor în oraș și am sugerat modalități de rezolvare a problemelor existente.

Am salutat ideile prezentate de consilierii municipali, remarcând necesitatea promovării lor active în cadrul ședințelor CMC, precum și în relațiile cu reprezentanții primăriei. Am subliniat că cetățenii au încredere în noi și că trebuie să depunem toate eforturile pentru ca problemele chișinăuienilor și ale capitalei să fie soluționate eficient și în termene rezonabile.