Select Page

Stimaţi funcționari publici! Vă felicit cordial cu prilejul sărbătorii profesionale ‒ Ziua Funcționarului Public

23.06.2022

Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcționarului public în societate – prestarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor și dezvoltarea durabilă a țării.

Dumneavoastră sunteți cei care prin profesionism, competență, tenacitate și devotament condiționați în mare măsură transformările sociale și economice. Or, doar atunci Moldova obține reușite, când este gestionată de profesioniști, ce administrează consecvent, legal și productiv treburile publice.

De altfel, cunosc această muncă asiduă care m-a format, de-a lungul anilor, ca demnitar de stat. Cunosc și apreciez înalt activitatea corpului funcționarilor publici desfășurată întru protejarea intereselor cetățenilor Republicii Moldova.

Stimați funcționari publici,

Cu această ocazie, transmit sincere cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea Dumneavoastră de zi cu zi. Vă doresc să păstrați perseverența, integritatea, dorința de a Vă manifesta profesional, în pofida tuturor problemelor cu care se confruntă țara noastră!