Select Page

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul

9.10.2021

Sfântul Apostol Ioan Teologul a fost unul din cei doisprezece apostoli a lui Hristos, cel mai tânăr și cel mai atașat de Mântuitor. Se spune că era cel mai iubit dintre apostoli, pentru bunătatea lui cea desăvârşită. A lăsat drept moștenire tuturor credincioșilor scrierile sale canonice, nou-testamentare: Evanghelia, trei Epistole și Apocalipsa. Prin cuvîntul său și prin minunile săvârșite pe parcursul vieții, Sfântul Ioan a adus pe mulți la credința creștină.

Cu prilejul acestei sărbători, transmit sincere felicitări tuturor cetățenilor, în special celor care poartă numele de Ioan, Ioana și derivatele acestora, dorindu-le sănătate, multe bucurii și prosperitate.