Biserica Ortodoxă îi prăznuiește astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

12.02.2021

Sfinţii Trei Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea, numit „veacul de aur” al creștinătății și sunt considerați cei mai mari învățători și pastori din istoria creștinătății și modele de viață duhovnicească. Toți trei ierarhi au urmărit în timpul vieţii același scop: să aducă pace şi unire în lume, propovăduind facerea de bine, milostenia și ajutorarea săracilor.

Cu prilejul acestei sărbători, doresc tuturor cetățenilor țării, în special celor care astăzi își serbează onomastica, sănătate, fericire și liniște sufletească.