Select Page

Am fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei de Şah din Republica Moldova pentru al III-lea mandat

4.12.2021

Astăzi, am participat la Adunarea de dare de seamă şi alegeri a Federaţiei de Şah a RM, în cadrul căreia am fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei de Şah din Republica Moldova pentru al III-lea mandat.

Țin să menţionez că funcția de preşedinte al Federaţiei de Şah din RM o dețin din anul 2011, fiind ales în unanimitate în cadrul celei de-a patra Conferinţe a federaţiei de profil.
În raportul de totalizare am menţionat că în perioada 2016-2021, Federaţia a cunoscut o nouă etapă de dezvoltare, prin continuarea tradițiilor frumoase a șahului moldovenesc, dar și modernizarea metodelor de propagare a șahului.
Am remarcat că pe parcursul acestor ani au fost constituite asociații teritoriale de șah în toate raioanele țării. Pentru propagarea șahului în rândul copiilor, specialiștii Federației au elaborat Curriculumul de şah (optional) pentru instituțiile de învățământ primar. Au fost create şi dotate cu inventar 143 de cluburi sportive de şah în mai multe instituţii de învăţămînt şi case de cultură din diferite localităţi.
În acești ani a crescut considerabil numărul jucătorilor cu rating Elo. La moment avem peste patru sute de jucători în lista ELO, printre care: 10 Mari Maeştri Internaţionali, 26 Maeştri Internaţionali, 34 Maeştri FIDE. Conform numărului şi nivelului de pregătire al şahiştilor pe arena internaţională, astăzi Moldova se clasează pe locul 53 în lume, dintre 171 de ţări.
De asemenea, în perioada de raport a sporit numărul competițiilor naționale (anual peste o suta) şi internaționale cu circa 30%. Sportivii moldoveni au obținut performanțe la Olimpiadele mondiale, la Campionatul Mondial, Campionatul european, etc.
În cadrul Adunării de dare de seamă a fost adoptat un program de activitate pentru anii 2022-2024, unde au fost fixate obiectivele de bază ale Federaţiei de Şah.
În încheiere, am mulţumit tuturor colegilor pentru încrederea manifestată şi pentru aprecierea activităţii mele în calitate de conducător al Federaţiei de Şah în acești ani. Am remarcat că votul care mi-a fost acordat înseamnă nu doar o apreciere, ci şi o răspundere enormă. Sunt convins că alături de colegi, vom putea continua promovarea şahului în Moldova, să educăm mari maeștri şi campioni. Sarcina noastră, şi, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al Federaţiei, este să creăm toate condiţiile necesare, pentru ca Moldova să fie cunoscută în lumea întreagă ca o ţară-şahistă de valoare, ca o ţară în care locuiesc şi se antrenează campioni.
Am adresat tuturor felicitări cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă, iar şahiştilor noştri le-am urat doar locuri de frunte în noul an 2022!