Am avut o întrevedere cu ex-ministrul Educației, Culturii și Cercetării, ex-consilierul Președintelui RM, Corneliu Popovici

1.06.2021

Am făcut un schimb de opinii cu privire la situația din domeniul educației și culturii, accentuând necesitatea continuării implementării proiectelor lansate în perioada mandatului meu de șef al statului, îndreptate spre îmbunătățirea condițiilor de instruire a generației tinere și acordarea sprijinului constant instituțiilor din sfera educației, culturii și cercetării.

O altă idee discutată a vizat măsurile prioritare menite să redreseze situația din domeniile respective, afectate de pandemie și revenirea la normalitate. În context, am convenit asupra necesității elaborării unui set de inițiative de politici în domeniu.

Am salutat deschiderea oamenilor de cultură și știință spre continuarea conlucrării eficiente în scopul dezvoltării țării noastre.