Moldova e sortită să fie prietenă cu Rusia

Altfel vom degrada economic și vom pierde și statalitatea noastră.

De Rusia ne leagă secole de istorie comună, de prietenie şi făurire. Timp de sute de ani împărtășim aceeași credinţă, cea Ortodoxă. Împreună cu Rusia am obţinut eliberarea de sub jugul otoman. Împreună am învins în Marele Război pentru Apărarea Patriei, împreună am ridicat din ruine fiecare oraş şi fiecare stradă, am creat Academia de Ştiinţe, am construit uzine, centrale electrice, aeroporturi, şcoli, universităţi, grădiniţe de copii, spitale, teatre, muzee. Astăzi însă cineva ne impune să facem front comun împotriva Rusiei. Acest lucru nu se va întîmpla. Eu voi restabili relaţiile ample de prietenie cu Federaţia Rusă.

ACORDUL PRIVIND PARTENERIATUL STRATEGIC CU FEDERAŢIA RUSĂ

Prima mea vizită în calitate de Preşedinte o voi efectua la Moscova. Voi iniţia elaborarea şi semnarea Acordului privind parteneriatul strategic cu Federaţia Rusă, care va prevedea colaborarea economică, socială şi politică, o abordare unică faţă de reglementarea diferendului transnistrean şi garanţii pentru migranţii muncitori moldoveni, aflaţi la muncă în Rusia. În termene restrînse, voi obţine revenirea completă a producţiei moldoveneşti pe piaţa rusă.

În acelaşi timp, vom păstra relaţiile de prietenie cu ţările Uniunii Europene şi vom insista pe revenirea la regimul de comerţ asimetric cu UE.

MIGRANŢII MUNCITORI, AFLAŢI LA MUNCĂ PESTE HOTARE – PARTE A PREOCUPĂRILOR NOASTRE

Potrivit datelor oficiale ale Guvernului, peste hotarele ţării se află permanent la muncă peste 800 de mii de migranţi muncitori din Moldova, însă numărul lor real depăşeşte cifra de 1 milion. Grija pentru aceşti oameni mereu a fost parte a activităţii noastre. În Rusia trăiesc permanent circa 700 de mii de migranţi muncitori din Moldova sau 70 la sută din numărul total. Din cauza politicii mioape, iresponsabile şi sabotoare a regimului de guvernămînt, aceşti oameni au ajuns să fie categoria cea mai vulnerabilă a concetăţenilor noştri aflaţi peste hotare.

Voi semna cu Federatia Rusa un Acord bilateral privind garanţiile sociale pentru compatrioţii noştri, aflaţi la muncă în aceste ţări. În primul rînd, acest lucru ţine de asigurarea cu pensii. În fiecare oraş, în care numărul cetăţenilor Moldovei depăşeşte cifra de 10 mii de persoane, vor fi deschise oficii consulare ale Ambasadei Republicii Moldova. Sînt de părere că numărul secţiilor de votare deschise în străinătate trebuie să fie proporţional cu numărul de compatrioţi de-ai noştri peste hotare, iar dreptul de vot trebuie să fie asigurat fiecărui cetăţean.

Cei care, prin munca proprie, întreţin sute de mii de familii în Moldova, trebuie să dispună de toate drepturile atît pe teritoriul ţării, cît şi în afara ei.

Voi obţine ridicarea integrală a interdicţiilor privind aflarea pe teritoriul Rusiei pentru toţi migranţii-muncitori moldoveni, ale căror interdicţii nu sînt legate de contravenţii penale sau administrative, voi rezolva problema privind deplasarea liberă a acestora, cît şi cea care ţine de angajare şi garanţii sociale.

PROTEJAREA ORTODOXIEI

Ortodoxia reprezintă fundamentul spiritual al statalităţii şi identităţii noastre. Voi lucra într-un strîns parteneriat cu Biserica Ortodoxă în probleme privind depăşirea crizei sociale, promovarea moralităţii publice, educarea spirituală şi păstrarea patrimoniului cultural al poporului nostru. Nu voi admite presiuni din partea autorităţilor asupra Bisericii şi insultarea sentimentelor religioase ale credincioşilor.

Voi insista să fie anulată Legea care favorizează minoritățile sexual. Apropo, această lege a fost votată de partidele PDM, PL, PLDM, care au azi candidați la funcția de președinte.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.